Kapitoly

I. Časť – Môj príbeh na úvod

II. Časť – Súvislosti

1. O fosfore v potravinách a v ľudskom tele

1.1. Koľko príjmeme a koľko máme prijať denne fosforu?

1.2. Fosfor v základných potravinách

1.3. Potravinárska chémia

1.4. Prekyslenie organizmu, existuje, alebo nie?

1.5. Zásadotvorné a kyselinotvorné potraviny

1.6. Obličky a fosfor, mechanizmus vylučovania fosforu z tela

1.7. Obličky a kyselina šťaveľová

1.8. A teraz skamenieš!

1.9. Menej fosforu v strave podporí chudnutie

2. O vápniku a ľudskom tele a v potravinách

2.1. Správne množstvo denne prijímaného vápnika

2.2. Vitamín D3, nevyhnutný vitamín pre vstrebávanie vápnika

2.3. Príčiny nízkeho príjmu vápnika

2.4. Vápnik v potravinách a vstrebávanie vápnika

2.5. Dopĺňanie vápnika do organizmu stravou

2.6. Dopĺňanie vápnika cez pokožku, vápnik z minerálnej vody

3. Vzájomný vzťah oboch prvkov v ľudskom tele

3.1. Prebytok fosforu v dennej strave vytláča vápnik z tela

3.2. Od osteoporózy k zlomenine bedrového krčka

3.3. Môžeme teda jesť mäso?

3.4. Môžeme teda jesť obilie, pšenicu a chlieb?

3.5. Môžeme teda jesť strukoviny?

3.6. Cvičenie proti gravitácii

3.7. Sledovanie príjmu vápnika, fosforu a iných minerálov v dennej strave

3.8. Kolagén

3.9. Šálka s potrebnými minerálmi. Fosfor a vápnik v stravovaní

4.1. Upravené recepty